Ons project

We moeten Philæ redden... (1)

In de loop der jaren heeft de Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth een buitengewoon archivaal patrimonium opgebouwd. Centraal staat de rijke briefwisseling van Jean Capart en van zijn medewerkers en opvolgers. Alle grote namen van de egyptologie wereldwijd uit de 20ste eeuw zijn erin vertegenwoordigd, bovenop talrijke andere prominente persoonlijkheden van de politieke, wetenschappelijke of artistieke wereld in België of in het buitenland. In totaal gaat het om duizenden brieven (ontvangen en verstuurd) tussen de voorzitters van de vereniging en hun correspondenten, regelmatige of occasionele, bekend of anoniem.
In het archief bevinden zich tevens manuscripten en drukproeven van de boeken van Jean Capart, teksten van zijn artikelen en lezingen, evenals opgravingsdagboeken en verslagen. Maar ook plannen, affiches, foto’s, tekeningen, karikaturen, enz. Daarbij komen nog de archieven van de Internationale Associatie van Papyrologen die de Stichting ook bewaart. Met andere woorden, het betreft een onvervangbaar getuigenis van de geschiedenis van de egyptologie, van de papyrologie en van de museumwereld; de Belgische, Europese en mondiale intellectuele geschiedenis in een notendop.
En nochtans, ondanks hun rijkdom, zijn de archieven van de Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth in gevaar. Door het tekort aan materiële en menselijke middelen, kunnen ze niet op een degelijke manier worden geconserveerd noch ter beschikking worden gesteld aan onderzoekers. Dit is ook het geval voor de archieven van de familie Capart en andere privé-archieven die schatten omvatten zoals foto’s, geluidsopnames, films, en dagboeken waarin hun voorouder zijn reizen naar Egypte, naar de Verenigde Staten of elders neerschreef. Hoewel ze vandaag verspreid zijn, zouden deze archieven op één plaats moeten worden verzameld wil men vermijden dat ze voor altijd zouden verloren gaan.
Maar zover hoeft het niet te komen. Eenvoudige oplossingen bestaan, maar ze moeten in gang gezet worden: de archieven moeten onverwijld verzameld, geordend, geïnventariseerd, gedigitaliseerd, en goed gehuisvest worden. Ze moeten tevens geherwaardeerd worden en opnieuw in de bekendheid treden. Of het gaat om een wetenschapper of een leek, het publiek heeft het recht zich dit uitzonderlijk patrimonium eigen te maken. Het ontbreekt het Fonds Jean Capart niet aan ideeën om dit waar te maken. Maar voor dit doel, heeft het nood aan belangrijke financiële steun. Uw financiële steun!

 

Lees de PDF presentatie Het FONDS JEAN CAPART

  • Verwijzing naar het werk van Pierre Loti “La mort de Philæ” (Paris, Calmann-Lévy, 1908), vaak geciteerd door Jean Capart in zijn dagelijkse strijd om de Belgische egyptologie te doen groeien.Verwijzing naar het werk van Pierre Loti “La mort de Philæ” (Paris, Calmann-Lévy, 1908), vaak geciteerd door Jean Capart in zijn dagelijkse strijd om de Belgische egyptologie te doen groeien.