Naar een viervoudige verjaardag

In het jaar 2022 zullen de volgende gebeurtenissen worden herdacht: de tweehonderdste verjaardag van het ontcijferen van de hiërogliefen door Jean-François Champollion, de 125ste verjaardag van het ontstaan van de Belgische egyptologie, het eeuwfeest van de ontdekking van het graf van farao Toetanchamon, en de 75ste verjaardag van het overlijden van Jean Capart.

Deze herdenkingen zullen een bijzondere weerklank hebben in België want, als Champollion beschouwd mag worden als de spirituele peetva- der van Capart, zijn het de ontdekking van het graf van Toetanchamon en het eerste bezoek van Capart aldaar in het gezelschap van de Koningin der Belgen, die aan de grondslag liggen van de oprichting in 1923 van de Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth.
De Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth (heden Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth) – gehuisvest in het Jubelpark – is een vereniging zonder winstoogmerk bestemd om de egyptologie in België te promoten. Van 1923 tot 1947 werd ze op een tamelijk paternalistische manier geleid door Jean Capart die haar ook een uitzonderlijk dynamisme wist in te blazen. Gedurende verschillende decennia heeft de vereniging bijgedragen om van de Bibliotheek van de Oudheid in de Koninklijke Mu- sea voor Kunst en Geschiedenis – waar de persoonlijke bibliotheek van Capart de kern van vormt – één van de rijkste bibliotheken, wereldwijd bekend te maken op het vlak van de egyptologie en de papyrologie. Ze herbergt fotografische archieven over Egypte, neemt deel aan opgravingen in de Nijlvallei, organiseert lezingen en tentoonstellingen, enz. Ze publiceert tal van werken en laat tweemaal per jaar één van de meest gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften verschijnen: de Chronique d’Egypte. Eén eeuw na haar oprichting, zetten haar leden het werk dat begonnen is door Jean Capart, ijverig verder.