DE KONINGIN, DE EGYPTOLOOG EN DE FARAO

Op donderdag 12 maart 2020 organiseert Hulencourt Festival, onder bescherming van de heer Baudouin Falmagne, een uitzonderlijke avond met historicus Jean-Michel Bruffaerts, wetenschappelijk coördinator van het Fonds Jean Capart.

Met de medewerking van H.K.H Prinses Esmeralda van België, Erevoorzitster van het Fonds Jean Capart.
Onder de hoge bescherming van Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Laurent en Prinses Claire.

Bijna een eeuw geleden, op 18 februari 1923, vond in Egypte, in de Vallei der Koningen, de officiële inhuldiging van de grafkamer van farao Toetanchamon plaats. Dit evenement, dat wereldwijde media-aandacht kreeg, vond bijzondere weerklank in België, want het was aan koningin Elisabeth dat de eer toekwam deze plechtigheid te leiden. Bij die gelegenheid werd de echtgenote van koning Albert I vergezeld van haar zoon, prins Leopold (de toekomstige koning Leopold III) en van Jean Capart, de pionier van de Belgische egyptologie. Hoe is deze reis verlopen? Wat was haar impact op de Belgische egyptologie? In welke omstandigheden werd de Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth opgericht? Waarom gold Brussel tijdens het interbellum als ’s werelds hoofdstad van de egyptologie? En tot slot: waarom werd recent een Fonds Jean Capart opgericht? Het zijn deze vragen die historicus Jean-Michel Bruffaerts zal beantwoorden. Vergezeld van H.K.H. prinses Esmeralda van België, de kleindochter van koningin Elisabeth en Erevoorzitster van het Fonds Jean Capart, zal hij vaak onuitgegeven foto’s en documenten voorstellen, de meeste afkomstig uit de officiële en persoonlijke archieven van de Belgische koninklijke familie.


HULENCOURT FESTIVAL
DONDERDAG 12 MAART 2020, DINER-DEBAT
« DE KONINGIN, DE EGYPTOLOOG EN DE FARAO»
Spreker: JEAN-MICHEL BRUFFAERTS

(De lezing wordt gegeven in het Frans)

La Princesse Esmeralda de Belgique et J-M Bruffaerts à Elkab en 2014

Princes Esmeralda en J-M Bruffaerts in Elkab, 2014.

_______________________________________________________________

LE SOIR van 16 maart 2020Article du Soir à propos de la conférence à Hullencourt, le 12 mars 2020