Het fonds

Naar een viervoudige verjaardag

In het jaar 2022 zullen de volgende gebeurtenissen worden herdacht: de tweehonderdste verjaardag van het ontcijferen van de hiërogliefen door Jean-François Champollion, de 125ste verjaardag van het ontstaan van de Belgische egyptologie, het eeuwfeest van de ontdekking van het graf van farao Toetanchamon, en de 75ste verjaardag van het overlijden van Jean Capart.
Deze herdenkingen zullen een bijzondere weerklank hebben in België want, als Champollion beschouwd mag worden als de spirituele peetva- der van Capart, zijn het de ontdekking van het graf van Toetanchamon en het eerste bezoek van Capart aldaar in het gezelschap van de Koningin der Belgen, die aan de grondslag liggen van de oprichting in 1923 van de Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth. De Egyptologische Stich...
Lees verder

Het Expertencomité

Samenstelling van het Expertencomité van het Jean Capart Fonds
BAVAY Laurent, doctor in de Geschiedenis, Kunst en Archeologie aan de Université Libre de Bruxelles; directeur van het lnstitut Français d’Archéologie Orientale (IFAO) van Caïro; titularis van een leerstoel in de Egyptologie aan de Université Libre de Bruxelles. BOUSMAR Éric, doctor in de Geschiedenis aan de Université Catholique de Louvain; professor aan de Université Saint-Louis – Bruxelles; codire...
Lees verder

Ons project

We moeten Philæ redden... (1)
In de loop der jaren heeft de Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth een buitengewoon archivaal patrimonium opgebouwd. Centraal staat de rijke briefwisseling van Jean Capart en van zijn medewerkers en opvolgers. Alle grote namen van de egyptologie wereldwijd uit de 20ste eeuw zijn erin vertegenwoordigd, bovenop talrijke andere prominente persoonlijkheden van de politieke, wetenschappelijke of artistieke wereld i...
Lees verder