Het Fonds Jean Capart

Het Fonds Jean Capart, opgericht in 2016 op initiatief van zijn familie, is een privaat fonds met als doel het werk en het historisch patrimonium van deze vader van de Belgische egyptologie te vrijwaren, te herwaarderen en bekendheid te geven.

Dit fonds geniet de steun van de Koning Boudewijnstichting – een stichting van algemeen nut actief op Belgisch, Europees en wereldvlak – en is geplaatst onder het erevoorzitterschap van één van de kleindochters van Koningin Elisabeth, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Esméralda van België.

In samenwerking met het Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel, ondersteunt dit fonds in eerste instantie het project dat opgezet is door de historicus Jean-Michel Bruffaerts, specialist van Jean Capart en van de geschiedenis van de Belgische egyptologie. Het is samengesteld uit een Raad van Bestuur en een Raad van Deskundigen. De eerste, met als voorzitter Dominique Capart, de oudste van de kleinzonen van Jean-Capart, staat in voor het goede beheer van de fondsen; de tweede verenigt egyptologen, papyrologen en historici uit de academische wereld en musea, die dankzij hun expertise en hun wetenschappelijke kennis borg staan voor het welslagen van het project.